[ english | deutsch | slovensko ]
Prevoz zabojnika?
Samo povejte, kam in kdaj!
Naša dodana vrednost sta celovit pristop k logistiki
in varovanje okolja z ekološkimi vozili.
30 let z vami - 24 ur na dan!
Kakovost poslovanja/opravljanja storitve
Podjetje Avtoprevozništvo Vidavi Solution odlikuje fleksibilnost, sposobnost hitrega prilagajanja novi situaciji (kadar je potrebno v trenutku spremeniti potek delovnega naloga in na novo postaviti prioritetne naloge), hitra odzivnost od naročila do izvedbe prevoza (prevoz lahko organiziramo že na dan naročila) in dober pretok informacij med nami in naročniki. Stranke po želji informiramo o trenutni lokaciji blaga med prevozom in smo zanje dosegljivi 24 ur na dan za vse informacije v zvezi s prevozom blaga.

Za zagotavljanje kakovostne in učinkovito opravljene storitve se zavestno odločamo za dodatno izobraževanje, usposabljanje in informiranje svojih delavcev o novostih v zakonodaji in drugih predpisih, ki zadevajo prevozništvo. Hkrati si pri izboljšanju poslovodenja pomagamo tudi z investicijami v najsodobnejša vozila, ki so v skladu z vsemi EU zahtevami, in so ključnega pomena pri opravljanju prevozov, saj pripomorejo k večji zanesljivosti in varnosti pri opravljanju našega dela. Z novejšimi in ekološko manj obremenjujočimi vozili ponosno skrbimo tudi za čistejše okolje.

Pri delu zagovarjamo veliko mero kulture, sodelovanja in zaupanja na vseh ravneh; za lažje in uspešnejše delovanje pa spodbujamo in krepimo zdrava notranja zavezništva ter vzdržujemo dobre odnose s strankami, podprevozniki in z dobavitelji.

S kakovostno opravljeno storitvijo po konkurenčnih cenah in hitro odzivnostjo na naročilo si zagotavljajamo zadovoljne naročnike, ki vedo, da se lahko vedno zanesejo na nas.
  Odlikujejo nas:

Hitra odzivnost
Fleksibilnost
Dober pretok informacij
Skrb za okolje z novimi in ekološkimi vozili